Motivaatio, OSA 1 – Miksi työntekijöiden motivointi on tärkeää?

Psykologiassa motivaatio tarkoittaa yksilöä ajavaa sisäistä voimaa – sitä, että halu muuttuu tahdoksi. Työelämässä kenellekään ei riitä pelkästään työtehtävien suorittaminen, vaan täytyy löytyä myös tahto tehdä työtä, eli jokin sisäinen ajava voima, joka synnyttää motivaatiota. Toisille se voi olla mielekäs työ, toisille taas tavoitteiden saavuttaminen ajaa saman asian. Tavoite voi olla esimerkiksi parempi ansaintataso tai onnistunut lopputulos ongelmallisessa projektissa.

Työntekijöiden tekemä tulos koostuu kykyjen, kuten työntekijän omaavien taitojen ja kokemuksen sekä motivaation sekoituksesta. On melko selvää, että työntekijä, joka on todella lahjakas, mutta ei millään tavalla motivoitunut, tuottaa huonompaa tulosta, kuin työntekijä, joka ei välttämättä osaa asioita niin hyvin, mutta on motivoitunut.

Miksi motivointi on tärkeää?

Työntekijöiden motivoitunut asenne tuo selkeitä etuja yritykselle:

  • Se lisää työntekijän halua sitoutua yritykseen ja näin myös yrittämään parhaansa.
  • Motivoituneet työntekijät ovat luovia ja uskaltavat sanoa ideansa ääneen, tämä kehittää yrityksen kilpailukykyä.
  • Motivoitunut työvoima tuottaa yritykselle arvoa, koska he ovat yleisesti tyytyväisempiä.
  • Työntekijöiden tuottavuus kasvaa ja tehokkuus paranee. Työntekijöiden tehokkuus perustuu kykyihin, pätevyyteen ja haluihin suorittaa tehtävä. Kun näiden tasapaino saavutetaan: kyky hyödyntää osaamistaan ja halu, eli motivaatio, saavuttaa asetetut tavoitteet.
  • Motivaatio auttaa yksilöä saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa ja näin myös samalla kehittämään itseään. Saavutettu tavoite toimii kannustimena jatkamaan kohti seuraavaa tavoitetta.

Motivaatio on siis avain työntekijöiden menestykseen, se lisää heidän sitoutumistaan, tuottavuuttaan sekä innovointiaan. Parasta on, että nämä kaikki ominaisuudet ruokkivat toisiaan. Puhutaankin motivaation ympyrästä, jossa tarve ajaa yksilöä toimimaan ja toimenpiteestä aiheutuvat positiiviset tulokset toimivat kannustimena, joka taas ajaa yksilöä kohti uutta tavoitetta. Tämä toimii jatkumona, koska yksilö haluaa aina tavoitella enemmän ja enemmän. Motivaation ympyrästä voit lukea lisää täältä.

Työntekijöiden motivointi tulisikin olla esimiehen tai johtajan yksi päätehtävistä. Motivoitunut henkilökunta tarkoittaa tuottavaa henkilökuntaa, joka taas auttaa sinua tavoittamaan liiketoiminnalliset tavoitteet.

Motivaation syntymiseen vaikuttavat pääasiassa ympäristötekijät: työntekijän ja esimiehen välinen suhde, työympäristö ja yrityskulttuuri. Motivaation syntymisestä ja siitä, kuinka esimiehet ja johtajat voisivat motivoida työntekijöitään paremmin, kerromme seuraavassa kirjoituksessamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.