Motivaatio Osa 2.- Kuinka motivoida työntekijöitä?

Edellisessä kirjoituksessa käsittelimme motivaation tärkeyttä. Jokainen työntekijä on jollain tavalla motivoitunut, se on selvää. Jos hän ei olisi, hän tuskin työskentelisi sinulle. Mikä synnyttää motivaatiota?

Motivaation syntymiseen vaikuttavat pääasiassa ympäristötekijät: työntekijän ja esimiehen välinen suhde, työympäristö ja yrityskulttuuri, joka edistää työntekijän motivoitumista sekä sitoutumista. Työympäristöön vaikuttaa moni seikka, joista ehkä tärkeimpiä ovat työntekijän arvostus ja selkeät tavoitteet, jotka tukevat yrityksen strategiaa. On tärkeää, että organisaation toiminta on läpinäkyvää ja työntekijöitä esimerkiksi tiedotetaan ajankohtaisista muutoksista. Täydellisen työskentely-ympäristön ja yrityskulttuurin saavuttaminen on tietysti mahdottomuus, mutta tällaisia pienillä seikoilla työntekijöiden motivaatio kasvaa.

Esimies- tai johtajaroolissa työskentelevät varmasti miettivät, kuinka tätä olemassa olevaa motivaatiota voisi hyödyntää ja mikä parasta, jopa nostaa sitä? Motivaatio on kuitenkin oleellinen osa liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tässä muutama vinkki työntekijöiden motivoimiseen:

Luota ja anna vastuuta

Kuinka monta kertaa olet kuullut jonkun sanovan ”Arvostan pomoani, koska hän tekee kaikki työt puolestani.” No, ei kukaan. Me kaikki haluamme valtaa ja vastuuta, se on selvää. Suurin motivaation tappaja onkin luottamuksen puute. Sen sijaan, että neuvoisit työntekijää kaikissa asioista kädestä pitäen tai kurkit hänen olkansa yli, anna hänen tehdä työnsä ja pyytää apua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Tämä auttaa työntekijää luomaan omat tehokkaat prosessinsa ja kehittymään itsenäisesti omassa työssään. Anna työntekijöillesi ja tiimeille siis vapaat kädet, ole joustava ja keskity enemmän tuloksiin, kuin sääntöihin.

Positiivinen viestintä

Positiivinen viestintä työpaikalla on äärimmäisen tärkeää. Viestinnällä tässä tarkoitetaan sähköpostien lisäksi myös henkilökohtaisia keskusteluja ja myyntikilpailujen luonnetta. Esimies tai pomo nähdään auktoriteettina, mutta sulautumalla työntekijöiden kahvipöytäkeskusteluihin, madallat kynnystä itsesi ja työntekijöiden välillä sekä kerrot olevasi enemmänkin osa tiimiä, kuin ”pomo”. Positiivisuus levittää ympärilleen positiivisuutta, joten toimi tässä esikuvana. Kun työntekijät pitävät sinua helpommin lähestyttävänä, he kertovat avoimemmin omia luoviakin ideoitaan. He kuitenkin työskentelevät siellä, missä tulosta tehdään, joten heillä voi olla todella hyviä kehitysideoita operatiivisten toimintojen parantamiseksi.

Keskinäinen kilpailu on hyvä motivaattori, mutta se voi myös kääntyä itseään vastaan. Sen vuoksi kilpailun tulisi olla sellaista, joka ei lisää konflikteja vaan kasvattaa tiimihenkeä. Työntekijöitä motivoivan kilpailun ideana on saada huippumyyjistä entistä parempia ja samalla saada heitä vaikuttamaan positiivisesti ympäristöönsä ja nostamalla samalla myös muiden myyjien tulosta.

Ota yksilöt huomioon

Kannattavan liiketoiminnan perusta on työntekijöiden arvostus. Jokainen työntekijä on yksilö. Heitä motivoi erilaiset asiat ja heillä on myös erilaiset päämäärät. Muista, että kaikki eivät mahdu samaan muottiin, vaan näe työntekijät yksilöinä, arvioi heidän vahvuudet ja mukauta heidän persoonansa yrityksen tavoitteisiin. Hyödynnä heidän osaamista oikeissa paikoissa. Järjestää siis aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun, jossa käytte läpi myös muita kuin työasioita.

Kerro työntekijöille, kuinka heidän ponnistelut yksilöinä vaikuttavat yrityksen menestymiseen. Tämä ei tarkoita bonusten jakelemista aina, kun onnistutaan vaan enemmänkin kiinnostusta yksilön onnistumista kohtaan ja sen kertomista suoraan hänelle. ”Kiitos” ja ”Hei, tosi hyvin tehty” voivat merkitä työntekijälle todella paljon riippumatta siitä, kuinka suurta heidän panostuksensa on ollut. Jokaisen työntekijän tulisi tuntea ylpeyttä siitä, että he saavat työskennellä juuri tässä kyseisessä organisaatiossa. Kiittämällä, työntekijän sitoutuminen työpaikkaan kasvaa ja se toimii myös kannustimena työskennellä entistä paremmin.

Voit myös palkita koko henkilökuntaasi hyvin pienilläkin asioilla. Esimerkiksi kiitokseksi hyvin sujuneesta kuukaudesta, voit järjestää koko henkilökunnalle kuukausipalaverin yhteyteen aamupalan, lounaan tai iltapäiväkahvit.

Anna mahdollisuus edetä

Työntekijän motivaatiota laskee tieto siitä, että hän ei voi edetä kyseisessä organisaatiossa. Hän tuntee olevansa umpikujassa. Työntekijän motivoimiseen sekä sitouttamiseen vaikuttaa olennaisesti mahdollisuus edetä uralla. Tähän liittyy vahvasti niin henkilökohtainen kasvu, kuin kouluttautuminenkin. Tue siis työntekijän kasvua, koska se vaikuttaa merkittävästi myös yrityksesi kasvuun. Voitte asettaa työntekijän kanssa yhdessä pitkän ja lyhyen aikaväin tavoitteita, joita hän haluaa saavuttaa ja seurata niiden toteutumista.

Työympäristö

Motivaatio ja mieliala liittyvät toisiinsa vahvasti, mieliala vaikuttaa yksilön energiaan, keskittymiskykyyn sekä yleiseen hyvinvointiin. Sillä, millaisessa ympäristössä työskennellään, on suunnattomasti merkitystä. Työpaikan tulisi olla sellainen, jossa todella viihdytään ja jossa halutaan viettää aikaa.

Jokainen esimies ja johtaja on varmasti työskennellyt jossain elämänsä vaiheessa alaisena. Onko sinulla ollut pomo, joka ei ymmärtänyt motivoinnin tärkeyttä? Viimeinen vinkki onkin kultaa kalliimpi: toimi juuri päinvastoin kuin hän.

Henkilökunnan motivoimiseen ei ole olemassa ”yksi koko sopii kaikille” –ratkaisua, mutta toivottavasti nämä meidän vinkkimme herätti sinussa ajatuksia!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.