Näitä monipuolisia taitoja työnantaja arvostaa

Koulutuksen tärkeyttä ei voi korostaa riittävästi. Me työnantajat arvostamme osaamista varsinkin silloin, kun jokin tietty työtehtävä vaatii riittävää tietopohjaa, että työn pystyy suorittamaan menestyksekkäästi. Mutta riittääkö koulunpenkiltä saatu oppi vai odotammeko työntekijältä muutakin? Kyllä odotamme. Tiedot ja taidot, jotka ovat kehittyneet kokemusten, kuten eletyn elämän tai harrastusten kautta, ovat mielestämme vähintään yhtä tärkeitä, kuin ammatillinen osaaminen. Mikä parasta, näitä taitoja voit kehittää läpi elämäsi.

Millaisia taitoja me työnantajat sitten arvostamme tai toivomme työntekijöiltä?

Viestintätaidot

Oli alasi mikä tahansa, hyvät viestintätaidot ovat äärimmäisen tärkeitä. Viestintätaidoilla tarkoitan tässä sanallisen viestinnän lisäksi kaikkea viestinnällistä ulosantia, kuten kirjallista sekä kykyä tulla toimeen muiden kanssa. Muista, meillä on kaksi korvaa ja yksi suu ihan syystä. Arvostamme taitoa kuunnella ja vastaanottaa ideoita. Myös sillä, kuinka tuot omia ajatuksiasi esiin, on väliä. Viestintätaidot kulkevat käsi kädessä tiimityöskentelyn kanssa. Olit sitten kuinka asiakaspalveluhenkinen tahansa, sinun tulee tulla toimeen myös muiden työntekijöiden kanssa. Mikäli tulevaisuuden haaveesi on johtajan rooli, hyvät tiimityöskentelytaidot korostuvat entisestään. Keskity siis tiimityöskentelyn dynamiikan ymmärtämiseen, hyviin kuuntelu- ja keskustelutaitoihin sekä muiden tukemiseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Kuinka voit osoittaa työhaastattelussa, että sinulta löytyy juurikin näitä odotettuja taitoja?

Mikäli sinulla on kokemusta asiakaspalvelutyöstä, kerro siitä ansioluettelossasi. Mikäli olet ollut aktiivinen ja esimerkiksi esiintynyt paljon tai ollut mukana erilaisissa hankkeissa/ryhmätyöskentelyssä, tuo nämä seikat esiin ansioluettelossasi.

Organisaatiokyky ja ajanhallinta

Työntekijän organisaatiokyky on työnantajalle kultaakin kalliimpi taito. Tämä liittyy vahvasti myös ajanhallintaan. Hyvät ajanhallintataidot kertovat siitä, että pystyt pitämään kiinni sinulle asetetuista aikatauluista ja samalla kasvatat luottamusta työnantajan silmissä. Kun omaat hyvät ajanhallinta- sekä organisaatiotaidot osoitat työnantajallesi, että pystyt suoriutumaan tehtävistäsi ajallaan tai jopa nopeammin, kuin odotetaan. Mikäpä olisi työnantajalle sen arvokkaampaa, kuin tehokas työntekijä?

Kuinka voit osoittaa työhaastattelussa, että sinulta löytyy juurikin näitä odotettuja taitoja?

Mikäli olet valmistunut koulusta ajallaan tai olet työskennellyt opiskelujesi ohella ja edelleen olet saanut hyviä arvosanoja, kerro tämä haastattelussa.

Ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisukyky ja kekseliäisyys osoittavat sen, että sinulla on hyvä arviointikyky ja osaat ennakoida sekä reagoida ongelmiin jo ennen kuin ne ehtivät tapahtua. Ongelmanratkaisukyky osoittaa myös luovuutta ja kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta. Tällainen osaaminen tuo todellista lisäarvoa liiketoimintaan.

Kuinka voit osoittaa työhaastattelussa, että sinulta löytyy juurikin näitä odotettuja taitoja?

Mieti, millaisia ongelmia olet ratkaissut edellisessä työssäsi. Kerro, kuinka loogisesti ja tehokkaasti tartuit tilanteeseen. Olet voinut myös kehittää ongelmanratkaisutaitojasi henkilökohtaisessa elämässäsi. Oletko ollut mukana suunnittelemassa jotain tapahtumaa tai muutoin selviytynyt jostain hankalasta tilanteesta elämässäsi?

Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittämisellä tarkoitetaan kykyä arvioida omaa suorituskykyä sekä omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamista. Kun tiedostat nämä seikat, tiedät missä olet valmis kehittymään ja näin pystyt ne esittämään myös mahdolliselle työnantajallesi. Kukaan meistä ei koskaan ole valmis ja sen vuoksi itsensä kehittäminen nähdään tärkeänä taitona, johon tulisi kinnittää huomiota läpi elämän.

Kuinka voit osoittaa työhaastattelussa, että sinulta löytyy juurikin näitä odotettuja taitoja?

Kerro henkilökohtaisesta kehittymisestäsi konkreettisen esimerkin avulla. Kerro, kuinka olet opiskellut jonkun taidon tai kuinka olet hypännyt jossain asiassa mukavuusalueesi ulkopuolelle.

Tiedon hankinta ja mielenkiinto toimialaasi kohtaan

Ei tarvitse olla tietotoimisto, mutta kiinnostus toimialaasi kohtaan antaa sinusta ammattimaisemman kuvan. Kun tiedät alan viimeisimmät käänteet, pystyt myös reagoimaan niihin. Työhaastattelutilanteessa me työnantajat arvostamme sitä, mitä tiedät yrityksestä, jonne olet hakemassa töihin. Myös yleinen uteliaisuus erilaisia asioita kohtaan sekä hyvä yleissivistys kertovat siitä, että suhtaudut asioihin intohimoisesti ja olet tutkinut sekä paneutunut asioihin.

Kuinka voit osoittaa työhaastattelussa, että sinulta löytyy juurikin näitä odotettuja taitoja?

Mikäli olet tutkijaluonne, kerro siitä. Mikäli rakastat lukemista, kerro siitä. Mikäli kuuntelet kirjoja, kerro siitä. Kaikki keinot, joiden kautta hankit tietoa, on plussaa.

Tässä on vain murto-osa niistä taidoista, joita me työnantajat arvostamme. Mieti omia vahvuuksiasi ja luonteenpiirteitäsi ja tuo ne esille ansioluettelossasi sekä työhaastattelussa. Muista, että persoonallisuus ja erilaisuus tekee kaikesta houkuttelevampaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.